November, 2018

Likvidera

Thursday, November 29th, 2018

Likvidera ett ord med innebörden att någonting på något sätt tas av daga eller upphör att existera eller försvinner. Ofta kopplar man det till olika filmer med lite mer våldsamt inslag. Men i dagligt och praktiskt tal är det vanliga helt enkelt något så alldagligt likvidera ab. Med andra ord att avveckla ett företag på ett organiserat sätt. Så tvärtemot den mer våldsamma varianten.

Powered by WordPress | Theme by RoseCityGardens.com