Server

Idag kan man välja mellan en fysisk eller virtuell server. En fysisk server är helt enkelt en liten dator som lagrar information och kommunicerar med de datorer som kopplas till servern. I kontrast till detta står den virtuella servern som gör att många användare kan dela på en fysisk server genom en virtuell process.
Det dyraste alternativet för molntjänster är det som binder en grupp datorer till en fysisk server som finns på det egna företaget. För denna lösning så måste man ha IT-personal som hela tiden tar hand om alla problem som normalt sett uppstår med en fysisk server. Det handlar om att boota om servern och även att hjälpa sina medarbetare med att få fatt i filer som förlorats eller lagts i fel mapp i det gemensamma molnet.
Man kan få ned kostnaden genom att hyra in sig på en fysisk server på annat håll. I detta fall så hyr man bara den storlek man har behov av, men här handlar det ofta om att man rent praktiskt måste dela servern med andra användare. Detta kan leda till att man upplever förseningar i hantering av information då en annan användare på samma server använder en stor del av dess kapacitet.
Då man jobbar med molntjänster som erbjuder virtuella servrar som VPS, virtual private server, så kan man minska sina kostnader rejält och samtidigt få en mycket smidig lösning för företagets IT-frågor. Man kan till och med hyra en virtuell server lösning som VPS för enstaka timmar om det är det enda man behöver.
Om man vill börja jobba med molntjänster så är det viktigt att förstå skillnaderna mellan de olika typerna av tjänster, och att sätta sig in i alla möjligheter som kan leda till att man kan jobba mer effektivt och spara pengar på IT.

Comments are closed.

Powered by WordPress | Theme by RoseCityGardens.com