Trasslar

till sig i världen ordentligt nu. Syrien, där eskalerar våldet ordentligt, Egypten är inte heller lugnt, Afghanistan och Irak är även de härdar för våld. Lösningen på problemen verkar mycket svåruppnåeliga. Så vi kan tyvärr se fram mot fortsatta oroligheter i världen.

Comments are closed.

Powered by WordPress | Theme by RoseCityGardens.com