Utseende

Se bra ut har blivit viktigare och viktigare för många.  Inte direkt så att andra påpekar hur de ser ut. Mer bilden av hur de själva ser ut i förhållande till andra. Någon form av spegling i andra för att finna sig själv eller i alla fall jämföra sig med andra och konstatera att man duger.  Minsta skavank någonstans på kroppen som vita fläckar i ansiktet känns som att alla ser. Och i en del fall kanske de ser det också. Men ofta så är det enbart bilden man har av sig själv som påverkar. Inte alltid lätt att handskas med.

Comments are closed.

Powered by WordPress | Theme by RoseCityGardens.com