Och

så börjar tiden för alla dokusåpor igen på TV. Verkar som det finns en aldrig sinande ström med dem och det intresse som skapas omkring det. Media fylls av reportage om de olika deltagarna. Den ena bilden mer lättklädd än den andra. Och tydligen så tittar folk på det hela också. Vilket på något sätt kan verka lite märkligt. Men tydligen finns det ett intresse att se folk agera lite märkligt i de sammanhangen.

Comments are closed.

Powered by WordPress | Theme by RoseCityGardens.com