SÄPO är nog odugliga

Med stor sannolikhet kan man konstatera att SÄPO är odugliga. De påstår att de inte känt till övervakningen som USA sysslat med. Trots då att en av deras uppgifter är att se till att inget händer de ambassader som finns i landet.  Och har de inte noterat att USA själva ar skött övervakningen så har SÄPO inte klarat av sina uppgifter. Och om de har känt till det hela men inte informerat regeringen så är de också odugliga eftersom det definitivt tillhör deras uppgifter att informera regeringen om aktiviteter från främmande makt på svenska mark.  Så hur man än vrider sig så är de inte kompetenta.

Comments are closed.

Powered by WordPress | Theme by RoseCityGardens.com