Raketer

Nästan så man funderar på om inte ett totalt raketförbud vore på sin plats i landet.  Speciellt när man läser det här. Lokala förbud är uppenbarligen helt verkningslösa så det vill nog till ett totalt försäljningsförbud för den typen av produkter.

Comments are closed.

Powered by WordPress | Theme by RoseCityGardens.com