IT

365

Tuesday, October 23rd, 2018

Microsofts kommersiella tjänst Office 365 har varit tillgänglig på marknaden sen 2011 och erbjuder kunden vad som vanligtvis ingår i Microsoft Office men utöver detta en rad prenumerationsalternativ på produkter och servertjänster.

Tjänsten är inriktade på tre marknadsområden med ett antal olika prenumerationslicenser. Medelstora och stora företag, experter och småföretag samt ett tredje marknadssegment, Office 365 Education för utbildningssyfte.

Tjänsten uppdateras löpande samt kostnadsfritt och var från början tänkt att vara just en ständigt aktuell molntjänstplattform för Microsofts produkter. Den kombinerar lokalt körda applikationer med molntjänster och uppdateringar vilka för nuvarande sker kvartalsvis och kräver inga nya installationer av användaren själv. Det här är naturligtvis en stor fördel för företag med många användare då alla alltid har samma uppdaterade version och inga

nya licenser måste lösas innan produkten går att använda. Tjänsten integrerar alla användare och kan struktureras i mindre eller större nätverk och/eller enskilda användare. Det ger administrativa fördelar och tjänsten har prisats för sin funktionalitet och lätthanterlighet.

Microsoft fungerar som värd för både mycket av funktionaliteten samt en omfattande datalagring som ingår i prenumerationen. Naturligtvis ligger även ansvaret för datatrafiken på deras bord vilket kapar den biten av problematiken vid mycket dataöverföring vilket måste ske under säkra former.

Exempel på produkter i nuläget är Microsoft Exchange Online, Microsoft SharePoint Online och Office Web Apps.

Powered by WordPress | Theme by RoseCityGardens.com