Metoder

Nöta

Friday, July 5th, 2013

Att nöta, ett ord med flera innebörder. Att nöta på någon i ett förhållande är den negativa sidan av ordet. Den mer positiva aspekten av ordet är i de sammanhang när man vill genom nötning få något att se bättre ut och även erhålla positiva egenskaper. När det gäller metall så kan det vara att man genom verktyg nöter på ytan för att på så sätt förbättra egenskapen hos materialet.  Hening som det kallas för på fackspråk. Så för i vardagligt tal kan man använda en mening som – Sluta henna mig nu – om an tycker någon nöter på en med tjat.

Powered by WordPress | Theme by RoseCityGardens.com