Säkerhet

Raketer

Monday, January 2nd, 2017

Nästan så man funderar på om inte ett totalt raketförbud vore på sin plats i landet.  Speciellt när man läser det här. Lokala förbud är uppenbarligen helt verkningslösa så det vill nog till ett totalt försäljningsförbud för den typen av produkter.

Powered by WordPress | Theme by RoseCityGardens.com